ورود به سایت
نام کاربری (شماره موبایل):
ورود | عضویت
ردیف لیست پروژه ها تاریخ
10
اجرای اتوماسیون در منطقه قشم
( شنبه 17 خرداد 1399)
9
اجرای اتوماسیون در بیمارستانی در شرق تهران ...
( شنبه 17 خرداد 1399)
8
اجرای تعویض تیوپ آتشخوار دیگ بخار فایرتیوپ در جنوب کشور
( شنبه 17 خرداد 1399)
7
اصلاح و تعمیرات کلی کارخانه در منطقه کردان
( شنبه 17 خرداد 1399)
6
برگزاری دوره آموزشی برای یکی از بیمارستان های تامین اجتماعی
( شنبه 17 خرداد 1399)
5
هوشمند سازی احیاء ستون رزینی در منطقه نیایش تهران
( شنبه 17 خرداد 1399)
4
اجرا اتوماسیون ۳ دستگاه بویلر در استان سمنان
( شنبه 17 خرداد 1399)
3
اجرای اتوماسیون بویلر در معتبر ترین بیمارستان کشور در تهران
( شنبه 17 خرداد 1399)
2
اجرای اتوماسیون بویلر کارخانه شیر و لبنیات گلستان
( شنبه 17 خرداد 1399)
1
اجرای اتوماسیون در منطقه الهیه تهران
( شنبه 17 خرداد 1399)
 
اجرای اتوماسیون در منطقه قشم
اجرای پروژه اتوماسیون و هوشمندسازی دیگ بخار واحد B و A شرکت نفت فلات قاره منطقه قشم
اجرای اتوماسیون در بیمارستانی در شرق تهران ...
اجرای اتوماسیون دو دستگاه دیگ بخار و ریتیوپ بویلر ۵ تن در بیمارستانی در شرق تهران
اجرای تعویض تیوپ آتشخوار دیگ بخار فایرتیوپ در جنوب کشور
اجرای تعویض تیوپ آتشخوار دیگ بخار فایرتیوپ در جنوب کشور
اصلاح و تعمیرات کلی کارخانه در منطقه کردان
اصلاح و تعمیرات کلی واحد دی اریتور و سختی گیرهای رزینی کارخانه در منطقه کردان
برگزاری دوره آموزشی برای یکی از بیمارستان های تامین اجتماعی
برگزاری دوره آموزشی برای یکی از بیمارستان های تامین اجتماعی
هوشمند سازی احیاء ستون رزینی در منطقه نیایش تهران
اتوماتیک و هوشمند سازی احیاء ستون رزینی دربیمارستانی در منطقه نیایش تهران
شعبه 1 (تهران): اتوبان فتح،نرسیده به میدان فتح،خیابان صفری /
شعبه 2 (اراک): شهرک بهشتی فاز یک،خیابان رسالت،کوچه رسالت 3 /