ورود به سایت
نام کاربری (شماره موبایل):
ورود | عضویت
ردیف لیست مقالات تاریخ
45
راهکارهای مناسب برای بازیافت گازهای فلر
( شنبه 01 مرداد 1401)
35
بررسي جايگزين سيستم CPP نيروگاهی s
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
34
تله بخار
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
33
صافی شنی تحت فشار (فیلتر شنی)
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
32
دی اریتور - هوازدا
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
31
پمپهای گریز از مرکز (سانتریفوژ)
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
30
مدیریت مناسب در سیستمهای بخار
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
29
محاسبه منبع انبساط
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
28
تخمين ابعاد و اوزان تجهيزات
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
27
راهنمای خرید تحهیزات گرمایشی
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
26
شیرهای ترمواستاتیک رادیاتور
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
25
انتخاب ديگ شوفاژ
( یکشنبه 18 خرداد 1399)
 
راهکارهای مناسب برای بازیافت گازهای فلر
اﺻـﻠﻲ‌ ﺗـﺮﻳﻦ راه اﺗـﻼف اﻧـﺮژی در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ها و چاه‌های نفت وگاز
بررسي جايگزين سيستم CPP نيروگاهی s
بررسي جايگزين سيستم CPP نيروگاه طوس و انتخاب سيستم جايگزين مناسب
تله بخار
روند عملکرد تله بخار
صافی شنی تحت فشار (فیلتر شنی)
صافي براي جداسازي ناخالصي هاي معلق در آب استفاده مي شود.
دی اریتور - هوازدا
دستگاه هوازدا براي حذف گازهاي خورنده (بخصوص اکسيژن و دي اکسيد کربن) از آب تغذيه ديگهاي بخار استفاده مي شود.
شعبه 1 (تهران): اتوبان فتح،نرسیده به میدان فتح،خیابان صفری /
شعبه 2 (اراک): شهرک بهشتی فاز یک،خیابان رسالت،کوچه رسالت 3 /