ورود به سایت
نام کاربری (شماره موبایل):
ورود | عضویت
شنبه 17 خرداد 1399 | ساعت 11:33 |
ارزيابي طول عمر بخشهاي تحت فشار بويلر

شركتهاي اجرایی، نيازمند ارزيابي خطر شروع ترك خوردگي و انتشار آن در تجهيزات تحت فشار بويلر براي شرايط مختلف بهره برداري مي باشند. براي اين منظور با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري شرايط و وضعيت لوله ها و جمع كننده هاي آب را تحت دماي بالا ارزيابي مي نمايند. نرم افزار تعيين عمر بويلر و شبيه سازي سيستم آن معروف به BLESS برگرفته از (Boiler Life Evaluation & Simulation System) نمونه ای از اين نوع نرم افزارها مي باشد كه توسط مؤسسه EPRI طراحي گرديده است. اين نرم افزار قادر است كه شروع ترك خوردگي و رشد آنرا مدلسازي و شبيه سازي نمايد.

شركتهاي اجرایی، نيازمند ارزيابي خطر شروع ترك خوردگي و انتشار آن در تجهيزات تحت فشار بويلر براي شرايط مختلف بهره برداري مي باشند. براي اين منظور با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري شرايط و وضعيت لوله ها و جمع كننده هاي آب را تحت دماي بالا ارزيابي مي نمايند. نرم افزار تعيين عمر بويلر و شبيه سازي سيستم آن معروف به BLESS برگرفته از (Boiler Life Evaluation & Simulation System) نمونه ای از اين نوع نرم افزارها مي باشد كه توسط مؤسسه EPRI طراحي گرديده است. اين نرم افزار قادر است كه شروع ترك خوردگي و رشد آنرا مدلسازي و شبيه سازي نمايد.

اين نرم افزار قادر است كه مدت زمان لازم براي شكل گيري و شروع ترك خوردگي و همچنين رشد و انتشار آن را تا نقطه شكست و خرابي براي انواع مختلف ساختمان هندسي لوله ها و جمع كننده ها و همچنين شرايط بهره برداري محاسبه نمايد.

محققان، مكانيزمهاي كلي شكل گيري آسيب و همچنين محل و موقعيت آنرا در جمع كننده ها تشخيص داده اند. آنها با استفاده از مجموعه اطلاعات ميداني، و تحليل نتايج آزمايشهاي غير مخرب و همچنين آزمايشهاي متالوگرافي توانسته اند بدين نتايج دست يابند.

با توجه به اينكه خزش و خستگي ناشي از خزش بعنوان اساس مكانيزم شروع آسيب تشخيص داده است، بر همين اساس مدلهاي ساده اي را براي تحليل تنش و همچنين مدلهائي را براي شروع ترك خوردگي و انتشار آن بدست آورده شد كه همگي آنها در نرم افزار BLESS مدلسازي گرديده اند.

ترك خوردگي در حفره هاي مفاصل، بعنوان يك مشكل اساسي در جمع كننده ها ظاهر شده است. علت اصلي اين ترك خوردگي آسيب ناشي از خستگي خزش است كه شكاف اكسيدي ايجاد شده بواسطه بهره برداري دوره اي در شكل گيري آن كمك مي نمايد.

بررسي اطلاعات جمع آوري شده نشان داده است كه جمع كننده هاي خروجي سوپر هيترهاي ثانويه و همچنين شكل هندسي خاص مفاصل و رابطها، آمادگي بيشتري براي شروع ترك خوردگي داشته اند.

ترك خوردگي نسبتا در اوايل عمر جمع كننده ها (پبيشتر از 50% عمر كلپ) آغاز مي گردد و سپس در طي چند سال رفته رفته منتشر مي شود.

نمايش و نظارت ميداني نشان داده است كه درجه حرارتي محلي فلز و نرخ افزايش آن در حوزه هاي لوله مي توانند بعنوان عامل جدي تر از اندازه گيري شرايط بخار براي تشخيص شروع ترك خوردگي در نظر گرفته شوند. براساس اين مشاهدات، توانسته اند مكانيزم تنش، خستگي خزش، شروع ترك خوردگي و نحوه انتشار آن را در نرم افزار BLESS مدلسازي و پياده نمايند.

عليرغم اينكه مشكل ترك خوردگي در قسمت مفاصل و رابطها در نيروگاههاي اروپا و آمريكا بسيار رايج مي باشد، اما روش تشريح شده براي تشخيص و نرم افزار مذكور اولين روش علمي و كمي براي تشخيص يك چنين ترك خوردگي هایي مي باشد. با توجه به رشد كند ترك خوردگي در طي يك دوره طولاني، روشهاي بازرسي مي توانند مؤثر باشند.

منابع:

 

Excutive Summary, Materials, Bless Code User Manua, European Replica Data Base Evaluation, Guidelines for MDE of Heavy Section Components, Super heoter / Reheater Tubes

مؤسسه تحقيقاتي EPRI - آمريكا http://www.epri.com


User Image
روابط عمومی
201 بازدید
  |     |     |     |  
image
برای ارسال نظر باید عضویت داشته باشید.
شعبه 1 (تهران) اتوبان فتح ، نرسیده به میدان فتح ، خیابان صفری. /
شعبه 2 (اراک) شهرک بهشتی فاز یک،خیابان رسالت،کوچه رسالت 3 /